เกี่ยวกับ ประเทศแทนซาเนีย

เกี่ยวกับ แทนซาเนีย ธงชาติ แทนซาเนีย

แทนซาเนียเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร แทนซาเนียก่อตั้งขึ้นเป็นรัฐอธิปไตยในปี พ. ศ. 2507 โดยการรวมตัวกันของรัฐแทนกันยิกาและแซนซิบาร์ที่แยกจากกัน แผ่นดินใหญ่ของแทนกันยิกาครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของดินแดนรวมกัน และมีเกาะมาเฟียอยู่ภายใต้การปกครอง ในขณะที่หมู่เกาะแซนซิบาร์และหมู่เกาะเพมบามีการปกครองแยกจากกัน ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 โดโดม่า เป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของแทนซาเนีย ที่ตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ดี ดาร์เอสซาลามก็ยังคงเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐบาลส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นเมืองและท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =