ประกันเดินทางสวาซิแลนด์ ซื้อประกันภัยการเดินทางสวาซิแลนด์

ประกันเดินทางสวาซิแลนด์ ซื้อประกันภัยการเดินทางสวาซิแลนด์

ประกันเดินทางสวาซิแลนด์ ประกันการเดินทางในสวาซิแลนด์ ประกันภัยการเดินทางสวาซิแลนด์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในสวาซิแลนด์

  • Shiselweni
  • มันซินี่
  • อัมบาบาเน
  • อีซูลวินี่
  • โฮฮ์โฮ
อากาศ สวาซิแลนด์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ สวาซิแลนด์ วันนี้ 20.4°C
Sun
Weather on Sun 14.7°C
Mon
Weather on Mon 14.2°C
Tue
Weather on Tue 13.5°C
Wed
Weather on Wed 12.9°C
Thu
Weather on Thu 14.6°C
Fri
Weather on Fri 16.8°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =