หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวาซิแลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวาซิแลนด์

ผู้มาเยือนเอสวาตินีต้องมีหนังสือเดินทางเต็มรูปแบบที่มีอายุเหลืออย่างน้อยสามเดือน สำหรับการเดินทาง นักท่องเที่ยวที่เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่และประเทศอื่น ๆ นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจสามารถเดินทางมาเอสวาตินีได้นานถึง 30 วัน นอกจากนี้ผู้เดินทางสามารถยื่นขอขยายเวลาอีก 30 วันได้ที่กระทรวงมหาดไทย หากอยู่นานเกิน 60 วันคุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตพำนักชั่วคราว (TRP)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =