ระบบไฟฟ้าของประเทศสวาซิแลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศสวาซิแลนด์

ในเอสวาตินี ใช้ปลั๊กไฟและซ็อกเก็ตเป็นชนิด M แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 230 V และความถี่มาตรฐานคือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =