วันหยุดของประเทศสวาซิแลนด์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสวาซิแลนด์

วันหยุดของประเทศสวาซิแลนด์

เอสวาตินีมีวันหยุดราชการประมาณ 11 วัน โดย 3 วันหยุดสำคัญ ได้แก่ วันอิงวาลาหรือที่เรียกว่าเทศกาลผลไม้แรก เป็นวันหยุดประจำชาติในอาณาจักรเอสวาตินี เทศกาลอิงวาลาเกิดขึ้นในครีษมายัน ซึ่งเรียกกันว่าวันกลางฤดูร้อน ในซีกโลกใต้ครีษมายัน สามารถตกได้ทุกที่ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 ธันวาคม ยังมีเทศกาลอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์และในเอสวาตินีมีการเฉลิมฉลองด้วยวันหยุดสองวัน ในวันศุกร์ประเสริฐ และวันจันทร์อีสเตอร์ และอีกวันสำคัญ คือ วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เป็นวันหยุดเพื่อระลึกถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ จะมีขึ้นในวันที่ 40 ของวันอีสเตอร์ 39 วันหลังจากวันอาทิตย์อีสเตอร์ และจะตรงกับวันพฤหัสบดีเสมอ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =