ซื้อประกันภัยการเดินทางโมซัมบิก ประกันท่องเที่ยว (Mozambique)

ซื้อประกันภัยการเดินทางโมซัมบิก ประกันท่องเที่ยว (Mozambique)

ซื้อประกันภัยการเดินทางโมซัมบิก (Mozambique)

ประกันเดินทางโมซัมบิก ประกันการเดินทางในโมซัมบิก ประกันภัยการเดินทางโมซัมบิก ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในโมซัมบิก

 • กาซา
 • คัวริมบาส
 • นัมปูลา
 • นิอาสซา
 • บาซารูโต
 • มาปูโต
 • อินฮัมบาเน
 • เตเต้
 • แอนทีโอค (เทนเนสซี)
 • โซฟาลา
อากาศ โมซัมบิก วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ โมซัมบิก วันนี้ 17.4°C
Sat
Weather on Sat 19°C
Sun
Weather on Sun 16.5°C
Mon
Weather on Mon 18.1°C
Tue
Weather on Tue 21.4°C
Wed
Weather on Wed 22.2°C
Thu
Weather on Thu 17.7°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =