วันหยุดของประเทศโมซัมบิก วันสำคัญต่างๆ ของประเทศโมซัมบิก

วันหยุดของประเทศโมซัมบิก

1 มกราคม       วันปีใหม่

3 กุมภาพันธ์    วันวีรบุรุษ (ในโมซัมบิก)

2 เมษายน       Good Friday

7 เมษายน       วันสตรี (ของโมซัมบิก)

1 พฤษภาคม   วันแรงงานสากล

25 มิถุนายน    วันประกาศอิสรภาพของโมซัมบิก

7 กันยายน      วันข้อตกลงสันติภาพลูซากา

25 กันยายน    วันกองทัพ

4 ตุลาคม        วันสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติ

25 ธันวาคม    วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =