หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโมซัมบิก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโมซัมบิก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2000 บาท วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00 น. เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับสำเนาแนบ ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =