ประกันเดินทางเลโซโท ซื้อประกันภัยการเดินทางเลโซโท

ประกันเดินทางเลโซโท ซื้อประกันภัยการเดินทางเลโซโท

ประกันเดินทางเลโซโท ประกันการเดินทางในเลโซโท ประกันภัยการเดินทางเลโซโท ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเลโซโท

  • ทาบา เซกา
  • มาเซรู
อากาศ เลโซโท วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เลโซโท วันนี้ 9.1°C
Mon
Weather on Mon 12.4°C
Tue
Weather on Tue 12.1°C
Wed
Weather on Wed 11.3°C
Thu
Weather on Thu 9.3°C
Fri
Weather on Fri 8.6°C
Sat
Weather on Sat 8.2°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =