ระบบไฟฟ้าของประเทศเลโซโท

ระบบไฟฟ้าประเทศเลโซโท

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน เลโซโท คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =