วันหยุดของประเทศเลโซโท วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเลโซโท

วันหยุดของประเทศเลโซโท

1 มกราคม               วันขึ้นปีใหม่

11 มีนาคม               วันมอชูชู

29 มีนาคม              Good friday 

1 เมษายน               อีสเตอร์จันทร์

1 พฤษภาคม           วันแรงงาน

9 พฤษภาคม           Ascension

25 พฤษภาคม         วันแอฟริกา / วันวีรบุรุษ

17 กรกฎาคม          วันเกิดกษัตริย์

4 ตุลาคม                วันประกาศอิสรภาพ

25 ธันวาคม            วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม            บ็อกซิ่งเดย์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =