หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเลโซโท

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเลโซโท

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหากต้องการไปท่องเที่ยวที่ประเทศเลโซโท จะต้องบินไปลงที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) ประเทศแอฟริกาใต้ (ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าแอฟริกาใต้ สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน) แล้วต่อไปยัง Moshoeshoe I International Airport สนามบินในเมือง Maseru ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเลโซโท

 

นักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเลโซโท (เมื่อวีซ่าอนุมัติจะสามารถพำนักอยู่ในเลโซโทได้ 30 วัน) โดยสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเลโซโทได้ที่สถานกงสุลแห่งราชอาณาจักรเลโซโท ประจำประเทศไทย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =