ซื้อประกันภัยการเดินทางเคนยา ประกันท่องเที่ยว (Kenya)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเคนยา ประกันท่องเที่ยว (Kenya)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเคนยา (Kenya)

ประกันเดินทางเคนยา ประกันการเดินทางในเคนยา ประกันภัยการเดินทางเคนยา ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเคนยา

 • Kwale
 • Lamu
 • Eastern
 • Kilifi
 • กาเจียโด
 • ซัมบูรู
 • นากูรู
 • มอมบาซา
 • มาคูนิ
 • มาลินด้า
 • มาไซ มารา
 • วาตามู
 • แนนยูคิ
 • ไตตา ทาเวต้า
 • ไนโรบี
อากาศ เคนยา วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เคนยา วันนี้ 14.3°C
Tue
Weather on Tue 18.4°C
Wed
Weather on Wed 19.8°C
Thu
Weather on Thu 20.5°C
Fri
Weather on Fri 18.7°C
Sat
Weather on Sat 18.3°C
Sun
Weather on Sun 18°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =