ระบบไฟฟ้าของประเทศเคนยา

ระบบไฟฟ้าประเทศเคนยา

แรงดันไฟฟ้า: สาธารณรัฐโดมินิกัน 110 V. ประเทศเคนย่า 240V.

เฮิรตซ์: สาธารณรัฐโดมินิกัน 60Hz. ประเทศเคนย่า 50Hz.

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =