เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศเคนยา

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศเคนยา

หน่วยเงินตรา : ชิลลิงเคนยา (KES)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : (GDP) $163.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ปี2560)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =