วันหยุดของประเทศเคนยา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเคนยา

วันหยุดของประเทศเคนยา

1 มกราคม     วันปีใหม่ 

Good Friday (มีนาคมหรือเมษายน)

วันจันทร์อีสเตอร์ (มีนาคมหรือเมษายน)

1 พฤษภาคม วันแรงงาน 

                    วันมาดาระกะ

Eid al-Fitr (วันขึ้นอยู่กับการมองเห็นของดวงจันทร์),

Eid al-Adha (วันที่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นของดวงจันทร์),

10 ตุลาคม    วันโมอิ 

20 ตุลาคม    วัน Mashujaa 

12 ธันวาคม   วัน Jamhuri 

25 ธันวาคม   วันคริสต์มาส 

26 ธันวาคม   บ็อกซิ่งเดย์ 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =