ซื้อประกันภัยการเดินทางบอตสวานา ประกันท่องเที่ยว (Botswana)

ซื้อประกันภัยการเดินทางบอตสวานา  ประกันท่องเที่ยว (Botswana)

ซื้อประกันภัยการเดินทางบอตสวานา (Botswana)

ประกันเดินทางบอตสวานา ประกันการเดินทางในบอตสวานา ประกันภัยการเดินทางบอตสวานา ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในบอตสวานา

  • กานซี
  • นอร์ทอีส
  • นอร์ทเวสต์
  • เซาท์อีส
  • เซาท์เทิร์น
  • เซ็นทรัล
อากาศ บอตสวานา วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ บอตสวานา วันนี้ 20.6°C
Tue
Weather on Tue 15.6°C
Wed
Weather on Wed 16°C
Thu
Weather on Thu 18.6°C
Fri
Weather on Fri 19.4°C
Sat
Weather on Sat 18.8°C
Sun
Weather on Sun 14.1°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =