วันหยุดของประเทศบอตสวานา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศบอตสวานา

วันหยุดของประเทศบอตสวานา

1 มกราคม – วันปีใหม่

10 เมษายน – วันศุกร์ประเสิร์ฐ

ช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน – วันอีสเตอร์

1 พฤษภาคม – วันแรงงาน

ช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน – วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์

1 กรกฎาคม - Sir Seretse Khama Day

ช่วงเดิอนกรกฎาคม – วันประธานาธิบดี

30 กันยายน – วันบอตสวานา

1 ตุลาคม – วันหยุดบอตสวานา

25 ธันวาคม – วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม – วันเปิดกล่องของขวัญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =