เกี่ยวกับ ประเทศบอตสวานา

เกี่ยวกับ บอตสวานา ธงชาติ บอตสวานา

บอตสวานา หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐบอต เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตดังนี้ ทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ทิศตะวันตกติดกับประเทศนามิเบีย ทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศซิมบับเว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =