ระบบไฟฟ้าของประเทศบอตสวานา

ระบบไฟฟ้าประเทศบอตสวานา

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบอตสวานา คือ 231V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =