วันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันหยุดของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา

01 มกราคม วันปีใหม่

20 มกราคม วันมารต์นลูเธอร์คิงจูเนียร์

17 กุมภาพนธ์ วันประธานาธิบดี

10 พฤษภาคม วันแม่

25 พฤษภาคม วันแห่งความทรงจำ

21 มิถุนายน วันพ่อ

03 กรกฎาคม วันประกาศอิสรภาพ  

04 กรกฎาคม วันประกาศอิสรภาพ

06 กรกฎาคม วันประกาศอิสรภาพ  

07 กันยายน วันแรงงาน

12 ตุลาคม วันโคลัมบัส

11 พฤศจิกายน วันทหารผ่านศึก

26 พฤศจิกายน วันขอบคุณพระเจ้า

27 พฤศจิกายน วันถัดจากวันขอบคุณพระเจ้า

24 ธันวาคม คริสต์มาสอีฟ

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส

31 ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่า

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =