ระบบไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับสหรัฐอเมริกามีปลั๊กสองประเภทที่เกี่ยวข้องประเภท A และ B ปลั๊กชนิด A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบบแบนสองขาและปลั๊กชนิด B คือปลั๊กที่มีหมุดขนานแบนสองขาและขาต่อสายดิน USA ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 120V และ 60Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =