ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศลิทัวเนีย

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศลิทัวเนีย

ศาสนา คริสต์คาทอลิกร้อยละ 77.2 คริสต์กรีกออร์ธอร์ด็อกซ์ร้อยละ 4.1 รัสเซียนออร์ธอร์ด็อกซ์ร้อยละ 0.8 นิกายลูเธอร์แรนร้อยละ 0.6 ศาสนาและนิกายอื่นๆ ร้อยละ 1.6 ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 6.1 และไม่ประสงค์แจ้งความเชื่อใดๆ ร้อยละ 9.6

 

ภาษาราชการ ภาษาลิทัวเนียน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =