ระบบไฟฟ้าของประเทศลิทัวเนีย

ระบบไฟฟ้าประเทศลิทัวเนีย

ลิทัวเนียทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =