เกี่ยวกับ ประเทศลิทัวเนีย

เกี่ยวกับ ลิทัวเนีย ธงชาติ ลิทัวเนีย

ลิทัวเนีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดลัตเวีย ทิศตะวันออกและทิศใตัจรดเบลารุส และทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดโปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลินินกราด) เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =