หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศปาเลสไตน์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศปาเลสไตน์

โยบายวีซ่าของปาเลสไตน์หมายถึงเงื่อนไขการเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์โดยเฉพาะ ไม่มีเงื่อนไขในการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาตินอกเหนือจากที่กำหนดโดยนโยบายวีซ่าของอิสราเอล การเข้าถึงเวสต์แบงก์ถูกควบคุมโดยรัฐบาลอิสราเอลและการเข้าถึงฉนวนกาซาถูกควบคุมโดยฮามาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =