เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศปาเลสไตน์

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศปาเลสไตน์

สกุลเงิน : ปัจจุบัน ปาเลสไตน์ยังไม่มีระบบเงินตราเป็นของตนเอง เนื่องจากอิสราเอลไม่ยินยอม และเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราช เงินตราที่ใช้จึงเป็นสกุลเงินเชคเกลของอิสราเอล และสกุลเงินดีนาร์ของจอร์แดน

 

สินค้าต่อไปนี้สามารถนำเข้ามาในอิสราเอลและหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร (ผู้ที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปสามารถนำเข้าแอลกอฮอล์และยาสูบได้เท่านั้น):

- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 250 กรัม

- สุรา 1 ลิตรและไวน์ 2 ลิตร

- อาหาร 3 กก. (แต่ละรายการน้ำหนักไม่เกิน 1 กก.)

- ของขวัญและสินค้าอื่น ๆ มูลค่า 200 เหรียญสหรัฐ

 

ห้ามนำเข้า: สิ่งของต้องห้ามและจำกัด ได้แก่ อาวุธปืน พืช เนื้อดิบ วัตถุดิบ สกุลเงินปลอมหรือเอกสาร และมีดที่ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในวิชาชีพ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =