ระบบไฟฟ้าของประเทศปาเลสไตน์

ระบบไฟฟ้าประเทศปาเลสไตน์

ปาเลสไตน์ใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 230V ความถี่ 50Hz

รูปแบบปลั๊ก: H ซึ่งใช้เฉพาะในอิสราเอลและปาเลสไตน์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =