วันหยุดของประเทศลาว วันสำคัญต่างๆ ของประเทศลาว

วันหยุดของประเทศลาว

วันหยุดนักขัตฤกษ์

1 มกราคม             วันปีใหม่

20 มกราคม           วันกองทัพ

8 มีนาคม              วันสตรีสากล

14-16 เมษายน      วันปีใหม่ลาว (การเฉลิมฉลองมีระยะเวลา 3 วัน)

1 พฤษภาคม         วันแรงงาน

2 ธันวาคม             วันชาติลาว (การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี พ.ศ. 2518 ขบวนแห่และเต้นรำที่วัดธาตุหลวง)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =