Cheap Hotels, Flights, and Tour Packages - Special Price Guaranteed

เกี่ยวกับ ลาว ธงชาติ ลาว

ลาว

ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วงลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ บางพื้นที่อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว

วัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยยู่ของชาวลาวจะเห็นได้เด่นชัดจากการกินอาหารและการแต่งกายที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นเด่นชัดคือการรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นของลาวคือผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น หรือที่เราเรียกกันว่า ผ้าถุง นั่นเอง

หลายปีผ่านมานี้ประเทศลาวได้มีการพัฒนาการขนส่ง ความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีมากขึ้น และได้มีการปรับปรุงการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น สถานที่ที่น่าสนใจมีมากมาย เช่น พระธาตุหลวง ที่นครเวียงจันทร์ เป็นพระธาตุที่มีความใหญ่โตและสวยงามมาก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาวลาวได้อย่างเด่นชัด บ่อแก้ว เป็นเมืองบ่อพลอย ที่มีแร่ธาตุสำคัญต่างๆ เช่นทองและอัญมณีอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้ลาวเป็นอย่างมาก พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ประตูชัย พระธาตุหลวง วังเวียง ปราสาทหินวัดพู ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวลาวได้เป็อย่างดี นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมชนเผ่าที่อยู่ที่ อุดมไชย เป็นถิ่นที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมของชนเผ่าอีกมากกว่า 20 เผ่า และยังมีน้ำตกตาดกวางสีให้ได้ไปยลโฉมธรรมชาติกันอีกด้วย  ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศก็เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น และการท่องเที่ยวในลาวก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงที่เกินไป ก็เป็นผลทำให้ประเทศลาวได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างแดน โดยเฉพาะชาวไทยสามารถไปได้ทั้งทางบกและทางอากาศเพราะเนื่องจากมีเขตแดนติดกับประเทศไทยอีกทั้งประเทศไทยและประเทศต่างๆยังมีเที่ยวบินรองรับเพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง  คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของประเทศลาว

ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วงลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ บางพื้นที่อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว

วัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยยู่ของชาวลาวจะเห็นได้เด่นชัดจากการกินอาหารและการแต่งกายที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นเด่นชัดคือการรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นของลาวคือผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น หรือที่เราเรียกกันว่า ผ้าถุง นั่นเอง

หลายปีผ่านมานี้ประเทศลาวได้มีการพัฒนาการขนส่ง ความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีมากขึ้น และได้มีการปรับปรุงการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น สถานที่ที่น่าสนใจมีมากมาย เช่น พระธาตุหลวง ที่นครเวียงจันทร์ เป็นพระธาตุที่มีความใหญ่โตและสวยงามมาก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาวลาวได้อย่างเด่นชัด บ่อแก้ว เป็นเมืองบ่อพลอย ที่มีแร่ธาตุสำคัญต่างๆ เช่นทองและอัญมณีอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้ลาวเป็นอย่างมาก พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ประตูชัย พระธาตุหลวง วังเวียง ปราสาทหินวัดพู ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวลาวได้เป็อย่างดี นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมชนเผ่าที่อยู่ที่ อุดมไชย เป็นถิ่นที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมของชนเผ่าอีกมากกว่า 20 เผ่า และยังมีน้ำตกตาดกวางสีให้ได้ไปยลโฉมธรรมชาติกันอีกด้วย  ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศก็เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น และการท่องเที่ยวในลาวก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงที่เกินไป ก็เป็นผลทำให้ประเทศลาวได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างแดน โดยเฉพาะชาวไทยสามารถไปได้ทั้งทางบกและทางอากาศเพราะเนื่องจากมีเขตแดนติดกับประเทศไทยอีกทั้งประเทศไทยและประเทศต่างๆยังมีเที่ยวบินรองรับเพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง  คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของประเทศลาว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =