หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศลาว

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศลาว

ผู้มาเยือนลาวจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตลาวหรือทางออนไลน์เว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง นักท่องเที่ยวทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =