ระบบไฟฟ้าของประเทศคีร์กีซสถาน

ระบบไฟฟ้าประเทศคีร์กีซสถาน

คีร์กีซสถานใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 220V ความถี่ 50Hz

รูปแบบปลั๊ก: C และ F ปลั๊กชนิด C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและประเภทปลั๊ก F คือ ปลั๊กซึ่งมีหมุดกลมสองอันพร้อมคลิปดินสองอันที่ด้านข้าง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =