เกี่ยวกับ ประเทศคีร์กีซสถาน

เกี่ยวกับ คีร์กีซสถาน ธงชาติ คีร์กีซสถาน

คีร์กีซสถาน หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีร์กีซ เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าบิชเคก คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =