วันหยุดของประเทศคูเวต วันสำคัญต่างๆ ของประเทศคูเวต

วันหยุดของประเทศคูเวต

วันหยุดราชการในคูเวต

1 มกราคม                    วันปีใหม่

25 กุมภาพันธ์               วันชาติ

26 กุมภาพันธ์               วันปลดปล่อย

12 Rabi 'al-awwal       วัน Mawlid

1 Muharram                วันปีใหม่อิสลาม

27 Rajab                     วัน Isra และ Mi'raj

1 - 3 Shawwal            วัน Eid al-Fitr

9 Thu Al-Hujja            วัน Al-Wuquf Fi Arafa

10 - 13 Thu Al-Hujja   วัน Eid al-Adha

 

หมายเหตุ: วันที่บางวันเป็นไปตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและบางวันเป็นไปตามปฏิทินอิสลามตามจันทรคติ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =