ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศคูเวต

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศคูเวต

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคูเวตเริ่มต้นจากการสร้างเมืองคูเวตในศตวรรษที่ 18 โดยชนเผ่า Uteiba ซึ่งเร่ร่อนมาจากทางเหนือของกาตาร์ ในระหว่างศตวรรษที่ 19 คูเวตพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากอังกฤษเพื่อให้พ้นจากการยึดครองของพวกเติร์กและกลุ่มต่าง ๆ ที่เรืองอำนาจในคาบสมุทรอาระเบีย ในปี พ.ศ. 2442 Sheikh Mubarak Al Sabah ได้ลงนามในข้อตกลงกับอังกฤษว่า ตนและผู้สืบทอดอำนาจจะไม่ยอมให้ดินแดนและต้อนรับผู้แทนของต่างประเทศใด ๆ โดยไม่ได้ความยินยอมจากอังกฤษเสียก่อน ส่วนอังกฤษก็ได้ตกลงที่จะให้เงินช่วยเหลือประจำปีแก่ Sheikh Mubarak และทายาทและให้ความคุ้มครองคูเวต โดยอังกฤษได้ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงให้กับคูเวต

 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2504 อังกฤษได้ถอนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำหรับตัดสินคดีของชาวต่างชาติในคูเวตออกไป และรัฐบาลคูเวตได้เริ่มการใช้กฎหมายของตนเองซึ่งยกร่างโดยนักกฎหมายชาวอียิปต์ คูเวตได้รับอิสรภาพสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ภายหลังการแลกเปลี่ยนหนังสือ (exchange of notes) กับอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนระหว่างคูเวตกับซาอุดีอาระเบียในปี พ.ศ. 2535 โดยสนธิสัญญา Uqair หลังจากการสู้รบที่เมือง Jahrah สนธิสัญญานี้ยังได้กำหนดเขตเป็นกลางระหว่างคูเวตและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,180 ตารางกิโลเมตร ติดกับเขตแดนทางใต้ของคูเวต ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2512 คูเวตและซาอุดีอาระเบียได้ลงนามในข้อตกลงแบ่งเขตเป็นกลาง (ปัจจุบันเรียกว่า Divided Zone) และปักปันเส้นเขตแดนระหว่างประเทศใหม่ โดยทั้งสองประเทศได้แบ่งน้ำมันทั้งนอกฝั่งและบนฝั่งในเขต Divided Zone อย่างเท่าเทียมกัน ในปี พ.ศ. 2533-2534 เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักได้ยึดครองคูเวตทั้งหมดภายใน 3 วัน สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจึงร่วมกันปลดปล่อยคูเวตออกจากยึดครองของอิรัก จนกระทั่งคูเวตได้อิสระจนถึงปัจจุบัน

 

คูเวต เป็นภาษาอาหรับในอ่าวอาหรับที่พูดในคูเวต ภาษาอาหรับคูเวตมีลักษณะการออกเสียงหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาอ่าวที่พูดในคาบสมุทรอาหรับ เนื่องจากอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ของคูเวตความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับคูเวตได้แพร่กระจายไปทั่วโลกที่พูดภาษาอาหรับและเป็นที่รู้จักแม้กระทั่งกับผู้คนในประเทศต่างๆเช่น ตูนิเซียและจอร์แดน

 

วัฒนธรรมยอดนิยมของชาวคูเวตในรูปแบบของกวีนิพนธ์ภาษาภาพยนตร์ละครโทรทัศน์วิทยุและโทรทัศน์เจริญรุ่งเรืองและส่งออกไปยังรัฐใกล้เคียง ภายในรัฐอาหรับของอ่าวเปอร์เซียวัฒนธรรมของคูเวตใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของบาห์เรนมากที่สุด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =