เกี่ยวกับ ประเทศคูเวต

เกี่ยวกับ คูเวต ธงชาติ คูเวต

คูเวต เป็นประเทศในเอเชียตะวันตก ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอาระเบียตะวันออกที่ปลายอ่าวเปอร์เซียมีพรมแดนติดกับอิรักทางเหนือและซาอุดีอาระเบียทางทิศใต้ ในปี 2559 คูเวตมีประชากร 4.5 ล้านคน: 1.3 ล้านคนเป็นชาวคูเวตและ 3.2 ล้านคนเป็นชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติคิดเป็นประมาณ 70% ของประชากร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =