ระบบไฟฟ้าของประเทศคูเวต

ระบบไฟฟ้าประเทศคูเวต

คูเวตใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 240V ความถี่ 50Hz

รูปแบบปลั๊ก: C, D, F, G และ J ปลั๊กชนิด C มีหมุดกลมสองขา ปลั๊กแบบ D มีหมุดกลมสามอันในเต้าสามเหลี่ยม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =