วันหยุดของประเทศคาซัคสถาน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศคาซัคสถาน

วันหยุดของประเทศคาซัคสถาน

1-2 มกราคม     ปีใหม่

8 มีนาคม         วันสตรีสากล

22 มีนาคม       Nauryz (วันหยุดตามประเพณีของฤดูใบไม้ผลิปีใหม่เตอร์กโบราณ)

9 พฤษภาคม    วันแห่งชัยชนะ

6 กรกฎาคม      วันอัสตานา (อัสตานาเปลี่ยนชื่อเป็นนูร์ - ซุลตันในเดือนมีนาคม 2019)

30 สิงหาคม     วันรัฐธรรมนูญ

16 ธันวาคม     วันประกาศอิสรภาพ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =