หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคาซัคสถาน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคาซัคสถาน

ผู้เยี่ยมชมคาซัคสถานต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของคาซัคสถานเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

 

พลเมืองของประเทศและดินแดนต่อไปนี้สามารถเยี่ยมชมคาซัคสถานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า: ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2020 นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถอยู่ได้สูงสุด 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน (นับจากการเข้าครั้งแรก)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =