ระบบไฟฟ้าของประเทศคาซัคสถาน

ระบบไฟฟ้าประเทศคาซัคสถาน

คาซัคสถานใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 220V ความถี่ 50Hz

รูปแบบปลั๊ก: C และ F

ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =