วันหยุดของประเทศฮ่องกง วันสำคัญต่างๆ ของประเทศฮ่องกง

วันหยุดของประเทศฮ่องกง

1 มกราคม                                                    วันปีใหม่

วันที่ 1 ของเดือนแรก (ตามปฏิทินจันทรคติ)     ปีใหม่ทางจันทรคติ

วันที่ 2 ของเดือนแรก (ตามปฏิทินจันทรคติ)     วันที่สองของปีใหม่ทางจันทรคติ

วันที่ 3 ของเดือนแรก (ตามปฏิทินจันทรคติ)     วันที่สามของปีใหม่ทางจันทรคติ

5 เมษายน (4 เมษายนในปีอธิกสุรทิน)             เทศกาลเชงเม้ง

2 วันก่อนวันอีสเตอร์                                      วันศุกร์ประเสริฐ

วันหลังอีสเตอร์                                             วันจันทร์อีสเตอร์

1 พฤษภาคม                                                วันแรงงาน

1 กรกฎาคม                                                 วันสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

1 ตุลาคม                                                    วันชาติ

วันที่ 9 เดือน 9 (ปฏิทินจันทรคติ)                    เทศกาล Chung Yeung

25 ธันวาคม                                                 วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม                                                 วันถัดจากวันคริสต์มาส (วันเปิดกล่อง)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =