ระบบไฟฟ้าของประเทศฮ่องกง

ระบบไฟฟ้าประเทศฮ่องกง

ฮ่องกงใช้แรงดันไฟฟ้า 220V และ 50Hz ปลั๊กที่ใช้ในประเทศฮ่องกงมีปลั๊กสองประเภทที่เกี่ยวข้องประเภท D และ G ปลั๊กประเภท D คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสามขาในรูปแบบสามเหลี่ยมและปลั๊กชนิด G คือปลั๊กที่มีหมุดสี่เหลี่ยมสามขาในรูปแบบสามเหลี่ยม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =