หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฮ่องกง

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฮ่องกง

คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปประเทศ HKSAR ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับอยู่ระยะสั้นหรือการท่องเที่ยวและอยู่ในฮ่องกงได้นานถึง 30 วัน แต่ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้คนไทยยังคงต้องขอวีซ่าที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่หรือกรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาล HKSAR ก่อนที่จะเดินทาง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =