วันหยุดของประเทศบังคลาเทศ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศบังคลาเทศ

วันหยุดของประเทศบังคลาเทศ

21 February      Language Martyrs' Day

17 March          Mujib's Birthday & Children's Day

26 March          Independence Day

14 April             Bengali New Year's Day

1 May               May Day

15 August        National Mourning Day

16 December   2 Poush

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =