ระบบไฟฟ้าของประเทศบังคลาเทศ

ระบบไฟฟ้าประเทศบังคลาเทศ

บังคลาเทศใช้แรงดันไฟฟ้า 220V และ 50Hz ปลั๊กที่สามารถใช้ในประเทศบังคลาเทศมีปลั๊กที่เกี่ยวข้อง 5 ประเภท ได้แก่ A, C, D, G และ K ปลั๊กแบบ A คือปลั๊กที่มีหมุดขนานแบนสองขาปลั๊กแบบ C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาปลั๊กแบบ D คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสามขาในรูปแบบสามเหลี่ยมปลั๊กแบบ G คือปลั๊กที่มีสามขา หมุดสี่เหลี่ยมในรูปแบบสามเหลี่ยมและปลั๊กแบบ K คือปลั๊กที่มีหมุดคู่ขนานสองรอบและขากราวด์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =