เกี่ยวกับ ประเทศบังคลาเทศ

เกี่ยวกับ บังคลาเทศ ธงชาติ บังคลาเทศ

บังกลาเทศ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งครอบครองเนื้อที่ในส่วนตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล คำว่า "บังกลาเทศ (Bangladesh)" แปลว่า "ประเทศแห่งเบงกอล" ถูกล้อมรอบประเทศอินเดีย 3 ด้าน ยกเว้นพรมแดนด้านใต้ติดอ่าวเบงกอล และตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศพม่า

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =