หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศบังคลาเทศ

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศบังคลาเทศ

ในการยื่นขอวีซ่าบังคลาเทศจะต้องส่งใบสมัครไปยังสถานทูตในแบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตหรือขอรับได้จากแผนกกงสุลของสถานทูต

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =