วันหยุดของประเทศอาร์เมเนีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอาร์เมเนีย

วันหยุดของประเทศอาร์เมเนีย

1–2 มกราคม     วันปีใหม่

3–5 มกราคม     วันหยุดก่อนคริสต์มาส

6 มกราคา          วันคริสต์มาส

7 มกราคม         วันแห่งการระลึกถึงผู้เสียชีวิตหลังวันคริสต์มาส

28 มกราคม       วันกองทัพบก

8 มีนาคม           วันสตรีสากล

24 เมษายน        วันรำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนีย

1 พฤษภาคม      วันแรงงานสากล

9 พฤษภาคม      วันแห่งชัยชนะและสันติภาพ

28 พฤษภาคม     วันสาธารณรัฐ

5 กรกฎาคม        วันรัฐธรรมนูญ

21 กันยายน        วันประกาศอิสรภาพ

31 ธันวาคม         วันปีใหม่

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =