เกี่ยวกับ ประเทศอาร์เมเนีย

เกี่ยวกับ อาร์เมเนีย ธงชาติ อาร์เมเนีย

อาร์มีเนีย หรือ อาร์เมเนีย (Armenia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์มีเนีย (Republic of Armenia) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตก ติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านและรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (เป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) อาร์มีเนียเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช อาร์มีเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ภาษาที่ใช้ภาษาอาร์มีเนียน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =