ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศอาร์เมเนีย

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศอาร์เมเนีย

ราชอาณาจักรอาร์มีเนีย เข้ายึดครองซีเรียและทางตะวันออกของจักรวรรดิออตโตมัน และเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจนประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1918 จากนั้นกองทัพแดง ของสหภาพโซเวียต ได้ยึดครองเป็นรัฐส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตภายใต้ชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย และเอกราชเมื่อค.ศ. 1991

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =